Part of the Midis Group

 

Symantec je svjetski predvodnik u području rješenja programske podrške koja omogućavaju zaštitu i upravljanje podatcima i računalnim sustavima. Symantecova programska podrška i usluge učinkovito smanjuju rizik poslovanja na mnogo načina i time stvaraju povjerenje u sigurnost informacija koje se koriste ili pohranjuju.

 

Kao dio nove Symantecove mreže distributera Apcom Hrvatska, sa središtem u Zagrebu, posluje kao ovlašteni Symantec Value distributer za Hrvatsku.

 

Najtraženija Symantecova rješenja odnose se na:

 

  • zaštitu računala i poslužitelja s najučinkovitijim antivirusnim i antimalware tehnologijama (Endpoint Protection)
  • stvaranje rezervnih kopija korporativnih podataka u mrežnim okruženjima (NetBackup)
  • arhiviranje (Enterprise Vault)
  • upravljanje poslužiteljima i uređajima za skladištenje podataka (Storage Foundation, VERITAS Cluster Server, Command Central Storage)
  • sigurna poslovna rješenja kao što su Brightmail Gateway, Web Gateway, Network Access Control, Endpoint Encryption, Control Compliance i Data Loss Prevention (DLP)
  • rješenja za zaštitu i nadzor kritičnih točaka sustav, kao i rješenje za Endpoint menadžment (Altiris).