Part of the Midis Group

 

Rješenja

 


Symantec NetBackup

 

Symantec NetBackup platforma pojednostavljuje zaštitu informacija u vašim tvrtkama pomoću automatizirane, napredne tehnologije i standardiziranih funkcionalnosti primjenljivih na različite aplikacije, platforme i virtualna okruženja. Integrirana deduplikacija, replikacija i zaštita virtualnih uređaja pomaže korisnicima da unaprijede učinkovitost skladištenja i upravljanja infrastrukturom i skrate vrijeme potrebno za oporavak podataka. Jedinstvena administrativna konzola nudi istovremeno obavljanje administrativnih operacija za nadzor, analizu i izvještavanje, što korisnicima nudi mogućnost standardizacije operacija i upravljanja rizicima. Korišten od strane svjetski priznatih tvrtki na globalnoj razini, NetBackup s lakoćom pruža mogućnost zaštite UNIX, Windows i Linux heterogenih okruženja različitih razina kompleksnosti.

 

 Za više informacija posjetite http://www.symantec.com/en/uk/business/netbackup.


Symantec Enterprise Vault

 

Enterprise Vault predvodnik je u području arhiviranja, koji omogućava korisnicima čuvanje, upravljanje i pronalaženje nestrukturiranih informacija u okviru tvrtke.

 

Kao široko rasprostranjeno rješenje za arhiviranje Enterprise Vault pruža sustavima funkcionalnost deduplikacije informacija. Deduplikacija donosi učinkovito arhiviranje čuvanjem samo jedne kopije datoteke, bez obzira na to koliko puta se ta datoteka pojavljuje u elektronskome obliku i bez obzira koliko njegovih kopija postoji na poslužitelju datoteka ili gdje se sve nalazi na portalu. Na taj način smanjuje se veličina skladišta potrebnog za arhiviranje, smanjuju se ukupni troškovi potrebni za njegovu kupovinu i održavanje, a povećava se učinkovitost jer se brže dolazi do podataka.

 

Prema Gartnerovu istraživanju oko 70% podataka koji se čuvaju udvostručeni su i ne pristupa im se više od 90 dana. Enterprise Vault umanjuje ovaj učinak tako što vrši arhiviranje na samom izvoru podataka gdje se nakupljaju informacije kao što su e-mail, file i SharePoint poslužitelji. Na taj se način drastično smanjuju troškovi pohranjivanja, štedi se na vremenu potrebnom za backup i unaprjeđuje se E-Discovery proces.

 

Nove zakonske regulative sve više obvezuju pravne i IT-službe tvrtki da se primjenom tehnologije pridržavaju definiranih pravila za čuvanje i brisanje podataka. Uz Enterprise Vault organizacije mogu premostiti jaz između tehnologije i pravnih regulativa te ukloniti rizik nepridržavanja spomenutih regulativa. Štoviše, organizacije su u mogućnosti konsolidirati informacije u jedinstveno skladište i pojednostaviti primjenu zakonskih regulativa, smanjiti zalihosne podatke, osigurati pravovremenu pretragu i preuzimanje informacija u svrhe pravnih i drugih procesa i ispitivanja.

 

I konačno, kako bi omogućili potpuno upravljanje informacijama, korisnici mogu koristiti Enterprise Vault uz Symantecov NetBackup kako bi definirali automatske strategije za premještanje podataka, zasnovane na unaprijed definiranim pravilima i policama te ih primijenili na premještanje arhiviranih podataka s diskova za skladištenje, koji su pod kontrolom Enterprise Vaulta, na trake ili druge medije, koji su pod kontrolom NetBackupa. Na ovaj način korisnicima je omogućeno da imaju fleksibilnu strategiju za upravljanje arhiviranim podatcima, značajno umanjujući troškove pohranjivanja, kao i upravljanje i pronalaženje nestrukturiranih informacija.

 

Za više informacija posjetite http://www.symantec.com/en/uk/business/enterprise-vault.

 


Data Loss Prevention (DLP)

 

Data Loss Prevention (DLP) donosi jedinstveno rješenje za prepoznavanje, praćenje i zaštitu povjerljivih podataka bilo da su oni pohranjeni bilo da se aktivno koriste. DLP nudi široku pokrivenost povjerljivih informacija preko krajnjih ulaznih/izlaznih točaka sustava, mreže ili sustava za pohranjivanje.

 

Za više informacija posjetite http://www.symantec.com/en/uk/business/data-loss-prevention.

 

 

Veritas Storage Foundation

 

Storage Foundation za Windows idealan je za organizacije koje zahtijevaju neprekidan i konzistentan pristup svojim ključnim podacima. Storage Foundation osigurava jednostavne upravljačke alate za on-line skladištenje u heterogenim kompanijskim okruženjima, koji umanjuju planiran i neplaniran prekid i zastoj u radu sustava. Storage Foundation omogućava visoku dostupnost podataka, optimizirane I/O performanse i nudi slobodu izbora investicija u hardware za skladištenje.

 

Storage Foundation HA za Windows uključuje i Veritas Cluster Server, čime osigurava zaštitu ne samo podataka već i samih aplikacija. U slučaju greške aplikacija se premješta na drugi raspoloživi poslužitelj (fizički ili virtualni), a resursi za pohranjivanje na njega se automatski povezuju.

 

 Kritične poslovne funkcije:

  • Upravljanje pohranjenim podatcima i visoka dostupnost za Windows okruženja
  • Dostupnost i upravljivost za Microsoft Exchange i SQL Server
  • Visoka dostupnost i oporavak podataka za virtualna okruženja (VMWare)
  • Dostupnost s udaljenih lokacija
  • Smanjenje planiranog i neplaniranog prekida i zastoja u radu sustava.

 

Za više informacija posjetite http://www.symantec.com/en/uk/business/storage-foundation.


Veritas Cluster Server

 

Veritas Cluster Server vodeće je industrijsko clustering rešenje koje minimalizira prekid i zastoj u radu aplikacija (downtime) koje je primjenljivo u heterogenim fizičkim i virtualnim okruženjima. Kroz centralizirane upravljačke alate, automatizirani failover, opcije za kontinuirano ispitivanje postupaka za oporavak i napredni failover menadžment zasnovan na kapacitetu poslužitelja, Veritas Cluster Server omogućava IT upraviteljima da maksimalno iskoriste postojeće resurse, prelazeći s načela reaktivnog oporavka na primjenu načela proaktivne kontrole dostupnosti aplikacija.

 

Za više informacija posjetite  http://www.symantec.com/en/uk/business/cluster-server.

 

 

Veritas CommandCentral Storage

 

Veritas CommandCentral Storage rješenje je za upravljanje resursima skladišnih sustava, pružajući njihovu centraliziranu vidljivost i kontrolu u heterogenim, fizičkim i virtualnim okruženjima. Omogućavanjem upravljanja skladišnim kapacitetima, centraliziranog nadgledanja i mapiranja aplikacija, CommandCentral Storage pomaže unaprjeđenju iskoristivosti skladišnih sustava, optimizacije resursa, povećanja dostupnosti podataka i smanjenju kapitalnih (CAPEX) i operativnih (OPEX) troškova.

 

 Za više informacija posjetite  http://www.symantec.com/en/uk/business/commandcentral-storage.

 


Control Compliance Suite

 

Control Compliance Suite nudi out-of-the-box mogućnost primjene raznovrsnih industrijskih regulativa, automatiziranu procjenu tehničkih i proceduralnih kontrola, kao i web-sučelje za izvještavanje i integraciju s drugim Symantecovim osiguranim rješenjima.

 

Za više informacija posjetite  http://www.symantec.com/en/uk/business/control-compliance-suite.

 

 

 


Security Information Manager

 

Security Information Manager omogućava primjenu dokumentiranog, kontinuiranog procesa za odziv sustava na sigurnosne prijetnje i primjenu pravila i polica za usuglašavanje s IT-regulativama, pomoću integriranog log menadžmenta i rješenja za odzive na incidente. Symantecov Security Information Manager dizajniran je tako da omogući proaktivnu sigurnosnu zaštitu, pomažući tvrtkama da prikažu usklađenost s IT-regulativama i umanje ukupan sigurnosni rizik.

 

Za više informacija posjetite  http://www.symantec.com/en/uk/business/security-information-manager.

 

 


Altiris IT Management Suite

 

Altiris IT Management Suite sveobuhvatan je paket s integriranim rješenjima za smanjenje troškova i složenosti upravljanja IT-sredstvima, uključujući stolna i prijenosna računala, kao i poslužitelje. IT Management Suite umanjuje operativne troškove, povećava operativnu učinkovitost i pomaže u donošenju strateških odluka vezanih uz vaše IT-okruženje.

 

Za više informacija posjetite  http://www.symantec.com/en/uk/business/it-management-suite.

 


Brightmail Gateway

 

Brightmail Gateway donosi sigurnost vašim dolaznim i odlaznim elektronskim porukama učinkovitom antispam i antivirusnom zaštitom u stvarnome vremenu, naprednim filtriranjem sadržaja, sprječavanjem gubljenja podataka i enkripcijom elektronske pošte. On prepoznaje više od 99% spam poruka s manje od jedne pogrešne registracije u njih milijun.

 

 Za više informacija posjetite http://www.symantec.com/en/uk/business/brightmail-gateway.

 

 

Potpuni prikaz Symantec rešenja za korporativna okruženja